Luật chơi dành cho nhà đầu tư

Tăng giá trị danh mục đầu tư của mình bằng cách tìm và đầu tư vào các startup tiềm năng nhất trên platform.
  • Số tiền tối thiểu cần nạp là 50,000đ (Đối với người tham gia tại Việt Nam) hoặc 5 USD (Đối với người tham gia Quốc tế) và bạn không thể rút lại tiền đã nạp.
  • Bạn có thể rút lại Lời đề nghị đầu tư trong vòng 15 phút nếu startup chưa chấp nhận lời đề nghị của bạn.
  • Nhà đầu tư có giá trị danh mục đầu tư cao nhất trên bảng xếp hạng sẽ được vinh danh trên các kênh truyền thông của BSSC và Startup Wheel.
Lưu ý: Investment Platform Nền tảng Investment platform được thiết kế như một nền tảng trò chơi đầu tư, mọi giao dịch trên nền tảng không có thật và không mang tính pháp lý

Các bước