Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng (sau đây gọi tắt là “ĐKSD”) là các thỏa thuận mang tính pháp lý ràng buộc giữa Investment Day với người đăng ký tham gia Investment Day về việc truy cập và sử dụng các dịch vụ của Investment Day.
Bằng việc đăng ký tham gia Investment Day đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản như bên dưới.
1. Tạo tài khoản
1.1.
Startup:
 • Để tạo tài khoản trên Investment Day, startup phải là startup thuộc Top 60 Bảng Việt Nam và Top 50 Bảng Quốc tế của cuộc thi khởi nghiệp Startup Wheel. 
 • Khi phát hiện ra những sai sót trong quá trình tạo tài khoản, vui lòng liên hệ đến [email protected] để được khắc phục sớm. Nếu Investment Day phát hiện bất cứ điều khoản nào không được tuân thủ, người dùng sẽ bị xóa tài khoản.
1.2. Nhà đầu tư:
 • Nhà đầu tư tham gia Investment Day phải trên 18 tuổi, hoàn toàn chịu trách nhiệm những nội dung mình đăng tải, không mạo danh người khác.
 • Khi thông tin tài khoản bị xâm phạm, vui lòng liên hệ đến [email protected] để được khắc phục sớm.
 • Khi nhà đầu tư đã thành công quy đổi tiền thật sang tiền ảo được sử dụng trên nền tảng này, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền thật trong bất kỳ trường hợp nào sau khi người tham gia quy đổi và thanh toán thành công.
2. Sở hữu trí tuệ
 • Investment Day không sở hữu các nội dung mà startup đăng tải nhưng có thể sử dụng chúng để dịch sang ngôn ngữ khác.
 • Investment Day có thể thay đổi nội dung, hình thức như chỉnh sửa, định dạng lại, trích, xóa hoặc dịch nội dung của bạn sau khi startup đồng ý.
 • Investment Day không được đăng tải, sao chép nội dung của startup dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa được startup cho phép.
 • Tất cả thông tin được gửi tới trang web của Investment Day, startup phải tự chịu trách nhiệm với nội dung thông tin đã đăng tải.
 • Những trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của một startup, Investment Day sẽ xử lý theo yêu cầu của các cơ quan pháp lý.
3. Quyền sở hữu trí tuệ của Investment Day
Những người tham gia trên nền tảng của Investment Day không có quyền sử dụng các nội dung cho mục đích cá nhân khi chưa có sự thỏa thuận đối với Investment Day.

4. Những điều Investment Day sẽ không chịu trách nhiệm
 • Trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan đến các giao dịch giữa các startup và người tham gia nằm ngoài phạm vi giao dịch trên nền tảng này. 
 • Người sử dụng truy cập vào đường link dẫn đến website khác có ẩn chứa nguy cơ gây hại cho máy tính hoặc thông tin cá nhân.
 • Những sai sót trong nội dung thông tin của startup.
 • Bồi thường chi phí khi người sử dụng vi phạm các vấn đề pháp lý, sai các quy tắc, điều khoản đã thống nhất ban đầu.
5. Thái độ và hành vi ứng xử của người tham gia
Bằng việc chấp nhận tham gia Investment Day, bạn đã đồng ý và chấp nhận rằng:
 • Bạn hiểu rằng Investment Day Platform đơn thuần là trò chơi đầu tư mang tính giải trí và trải nghiệm, không phải là giao dịch đầu tư thật. Người tham gia đầu tư sẽ không nhận được cổ phần, sản phẩm/ dịch vụ, quà tặng hoặc bất kỳ tài sản hữu hình và vô hình nào khác.
 • Bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với các thông tin và hoạt động của mình trên Investment Day.
 • Bạn sẽ không bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc vi phạm pháp luật.
 • Bạn sẽ không trao đổi các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam vi phạm pháp luật.
 • Bạn sẽ không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi vào các hoạt động phi pháp.
 • Bạn sẽ không cố gắng truy nhập bất hợp pháp đến dịch vụ, thu thập các thông tin hoặc tài liệu, các tài khoản của thành viên khác. Không gây cản trở hoặc phá rối dịch vụ.
 • Bạn sẽ không spam, đăng tải thông tin quảng cáo;
 • Bạn sẽ không sử dụng phần mềm, đường dẫn có chứa virus gây hại đến máy tính người khác;
6. Thông báo vi phạm ĐKSD
Investment Day mong muốn trở thành sân chơi trực tuyến văn hóa, bổ ích, công bằng và hợp pháp. Vì vậy, nếu bạn phát hiện bất cứ hành vi hoặc nội dung nào vi phạm các thỏa thuận trên, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email đến [email protected].