Wordcab

Wordcab tự động tóm tắt các cuộc họp và cuộc gọi bán hàng bằng công nghệ học sâu.

Xếp hạng 34
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $501,000 SW
Cổ phần có thể bán 95.9%
Cơ cấu sở hữu cổ phần

Naval Ravikant 1.0%

Nguyễn Thị Hương Giang 2.0%

Junam Lee 1.0%

Wirattinee Vatanyootaweewat 0.1%

Aleksandr Smechov 95.9%

Chúng ta thường bị quá tải thông tin từ các biên bản họp được ghi âm hoặc các bản chép lại nội dung cuộc gọi. Tuy nhiên, chúng ta có khá ít thời gian để tự đọc hết lại tất cả, ngay cả với sự trợ giúp của những phần mềm phân tích hiện đại. Wordcab sử dụng công nghệ học sâu tiên tiến nhất và các bộ dữ liệu được lập trình trước để tạo ra những bản tóm tắt tự động chính xác và mượt mà như người viết. Hiện nay chúng tôi có UI và API với khả năng tóm tắt những cuộc họp trực tuyến, tập tin âm thanh, và các bản chép lại từ lời nói, dù lớn hay nhỏ.