UNIM Digital Pathology

UNIM Digital Pathology -một hệ thống sinh thái kỹ thuật số để chẩn đoán hình thái học

Xếp hạng 88
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $9,000 SW
Cổ phần có thể bán 98.0%
Cơ cấu sở hữu cổ phần

Naval Ravikant 2.0%

Mikhail Genis

Mikhail Genis 98.0%

Cốt lõi của giải pháp UNIM là nền tảng đám mây kỹ thuật số Digital Pathology (DP) (с), cung cấp:
- kết quả số hóa chất lượng cao của các kỹ thuật chẩn đoán  hình thái học (morphologic);
- sự hợp tác hiệu quả của mạng lưới chuyên gia toàn cầu dựa trên mạng lưới đám mây toàn cầu;
- tích lũy dữ liệu của các kết quả chẩn đoán được cá nhân hóa để phân tích và xử lý.UNIM đã hình thành một cộng đồng gồm các chuyên gia  đến từ các trung tâm nghiên cứu và phòng khám ung thư hàng đầu thế giới, tác giả và nhiều nhà  nghiên cứu morphologic - hơn 1.500 nhà bệnh lý học từ 32 quốc gia.

Nền tảng DP lưu trữ các kết quả chẩn đoán  morphologic được số hóa dựa trên cấu trúc đám mây cơ sở tri thức. Các mẫu số hóa được lưu trữ cùng với dữ liệu về kết quả chẩn đoán, cho phép bạn đào tạo nhân viên, cũng như sử dụng DP Assistant - một mô-đun trí tuệ nhân tạo và học máy(AI / MO) có thể cải thiện chất lượng chẩn đoán và tăng tốc độ sự chuẩn bị của họ.

Chúng tôi là công ty đầu tiên phát triển và triển khai phần mềm này ở Nga. Và là một trong những người tiên phong trên thế giới. Trên thế giới không có giải pháp tương tự với cùng chức năng.

Sau COVID-19, thế giới sẽ không còn như xưa nữa.Telemedicine sẽ đóng vai trò chủ đạo và phát triển mạnh. Những người đã tích lũy kinh nghiệm, năng lực và có cơ sở dữ liệu lớn - sẽ giành chiến thắng.

Hiện tại, chúng tôi đã sản phẩm hoàn chỉnh, được sử dụng và bán ở Nga.
Vào tháng 1 năm 2018, chúng tôi đã mở phòng thí nghiệm của riêng mình tại SKOLKOVO. Kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi:


  • + 6.000 bệnh nhân mỗi tháng, trong đó 97% là Chẩn đoán chính (primary diagnostics).
  • 100% số hoá quy trình làm việc trong mô học (histology), vừa có thể thực hiện đượcvừa cung cấp các cơ hội và công cụ mới cho toàn bộ ngành. Mô hình kinh doanh thành công về mặt thương mại và tự duy trì.
  • Phần mềm của chúng tôi được sử dụng như quy trình  đầu cuối (end-to-end) ở tất cả các giai đoạn chuẩn bị và chẩn đoán mẫu.
  • Năng suất của các nhà nghiên cứu bệnh học cao gấp 3,5 lần so với mức trung bình trong ngành.
  • Chúng tôi sử dụng một mạng lưới phân tán được quản lý gồm các bác sĩ-chuyên gia bệnh lý cùng với đội ngũ địa phương để chẩn đoán trong hội đồng và giảm thời gian chẩn đoán (nhanh hơn 2-4 lần so với mức trung bình của ngành).
  • Kể từ năm 2019, các công nghệ UNIM đã được tích hợp vào các phòng thí nghiệm hiện có của hệ thống chăm sóc sức khỏe và hệ thống thông tin chính phủ của Nga.

Phòng thí nghiệm riêng của chúng tôi