CÔNG TY TNHH THE KEII PLATFORM VIETNAM

The KEII Platform Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn phù hợp với đặc điểm và trình độ của học sinh trong mọi tình huống. Với mục tiêu thực hiện nền tảng giáo dục “LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM”, chúng tôi mong muốn tạo ra một kỷ nguyên giáo dục mới cho học sinh

Xếp hạng 120
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $5,000 SW
Cổ phần có thể bán 100.0%
Cơ cấu sở hữu cổ phần
    No comments