Skyware tự động hóa

Skyware cung cấp các giải pháp Công nghệ tiên tiến cho các kho hàng của Agri. Tầm nhìn của chúng tôi là cách mạng hóa ngành công nghiệp sau thu hoạch thông qua hệ thống ra quyết định thông minh dựa trên dữ liệu.

Xếp hạng 71
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $10,000 SW
Cổ phần có thể bán 91.0%
Cơ cấu sở hữu cổ phần

Nhi Pham 3.0%

Ragil Widiharso 5.0%

Nga Nguyễn Thị 1.0%

Rakshit Satija 91.0%