Preksha Eye Yoga

Preksha Eye Yoga cung cấp chương trình hoạt động thị giác không phẫu thuật & tùy chỉnh được thiết kế để khắc phục các vấn đề về thị lực thông qua các Bài tập Yogic Mắt. Đó là một Chương trình Cải thiện Thị lực Tự nhiên. Nó giúp mọi người ngăn ngừa và giảm các vấn đề về thị lực ở giai đoạn đầu

Xếp hạng 83
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $7,500 SW
Cổ phần có thể bán 95.0%
Cơ cấu sở hữu cổ phần
Võ Kim Hà

Võ Kim Hà 1.0%

Phi Truong Ly Hoang 1.0%

Nga Nguyễn Thị 1.0%

Jason M. Cronen 2.0%

KAILASH KUMAR

KAILASH KUMAR 95.0%

Preksha Eye Yoga solution is non-surgical & customized program of visual activities designed to correct vision problems through Eye Yogic Exercises by specially designed and customized equipment's and various modes of natural therapies. It’s a Natural Vision Improvement Program. It helps people to prevent and reduce eyesight problems without any surgery, LASIK, or Laser at an early stage.