MK Co., Ltd.

Mục tiêu của công ty chúng tôi là cung cấp các nhu cầu của khách hàng với một mô hình mới trên thị trường hậu mãi ô tô.

Xếp hạng 87
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $8,000 SW
Cổ phần có thể bán 97.5%
Cơ cấu sở hữu cổ phần
Huỳnh Thị Bích Chi

Huỳnh Thị Bích Chi 0.5%

Jason Kim 1.0%

An-Thanh Ha 1.0%

Mooyoung,Byun

Mooyoung,Byun 97.5%

Công ty chúng tôi, MK, cung cấp nhiều dịch vụ và sản phẩm có giá cả hợp lý và chất lượng cao thông qua nền tảng của chúng tôi.

Chúng tôi giúp khách hàng của chúng tôi duy trì và cải tiến thiết bị của bạn một cách hiệu quả và kinh tế.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho xe hơi duy trì nhà máy như Kia, Hyundai, Lotte v.v.

Chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu và phát triển, chế tạo và phân phối bản thân. Và chúng tôi cũng điều hành nhà máy và phòng thí nghiệm.

Chúng tôi đã có 1,2 triệu đô la đầu tư và đang tài trợ thêm 1 triệu đô la.

Cảm ơn.