MK Co., Ltd.

Mục tiêu của công ty chúng tôi là cung cấp các nhu cầu của khách hàng với một mô hình mới trên thị trường hậu mãi ô tô.

Xếp hạng 87
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $8,000 SW
Cổ phần có thể bán 97.5%
Cơ cấu sở hữu cổ phần
Huỳnh Thị Bích Chi

Huỳnh Thị Bích Chi 0.5%

Jason Kim 1.0%

An-Thanh Ha 1.0%

Mooyoung,Byun

Mooyoung,Byun 97.5%