Lockists Co., Ltd.

Khóa thông minh Lockists được điều khiển bởi Lockists APP, để các thành viên có thể chia sẻ thời gian xe tay ga cho người khác trong thời gian không sử dụng. Chìa khoáxe tay ga Lockists được tùy chỉnh có thể "nhận dạng", "khoá" và "mở" bằng ổ khóa thông minh.

Xếp hạng 69
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $8,500 SW
Cổ phần có thể bán 89.0%
Cơ cấu sở hữu cổ phần
Võ Kim Hà

Võ Kim Hà 1.0%

Van Nguyen 5.0%

Phi Truong Ly Hoang 5.0%

Charlie Lin 89.0%

Lockists Balancer là tên nhóm vận hành của nền tảng chia sẻ xe tay ga Lockists. Các thành viên chính là các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau tại Đài Loan. Tất cả đều cam kết xây dựng nền tảng chia sẻ xe tay ga Make Sense nhất thế giới và theo đuổi giá trị "Để mọi chiếc xe tay ga hiện có đều có thể được chia sẻ tự động"!

Chúng tôi nghĩ rằng các công ty khởi nghiệp ban đầu của Đài Loan, có thể giống như Google, AirBnB, Uber và các startup quốc tế khác, đều có thể tạo ra các sản phẩm và dịch vụ làm thay đổi phong cách sống của thế giới, ngay cả khi họ bắt đầu chỉ với một chiếc xe tay ga của người sáng lập.

Nền tảng chia sẻ xe tay ga Lockists là sản phẩm chủ lực đầu tiên của công ty. Khóa thông minh Lockists được điều khiển bởi Lockists APP, để các thành viên có thể chia sẻ xe tay ga cho người khác trong thời gian không sử dụng. Khóa xe tay ga được tùy chỉnh có thể "khoá", "nhận dạng" và "lưu trữ" trong ổ khóa thông minh. "Truyền" chìa khóa mà không có bất kỳ xâm nhập sửa đổi nào 24/7.

Chủ sở hữu có thể linh hoạt cài đặt "giá chia sẻ" và "thời gian thu hồi" của chính chiếc xe tay ga của mình, từ đó tận dụng tài sản nhàn rồi và tạo ra doanh thu thụ đồng từ các  dòng xe tay ga trên thế giới.