iCarevn - Thiết bị theo dõi và phần mềm quản lý sức khỏe gia đình

iCarevn là một hệ sinh thái bao gồm các thiết bị IoT theo dõi sức khỏe thông minh có kết nối với ứng dụng quản lý sức khỏe gia đình iCarevn. Sản phẩm đầu tiên trong hệ sinh thái là iTemp - Nhiệt kế thông minh kết nối với smartphone bằng ứng dụng iCarevn.

Xếp hạng 23
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $400,000 SW
Cổ phần có thể bán 65.95%
Cơ cấu sở hữu cổ phần

Naval Ravikant 2.0%

Ms. Trần Phương Ngọc Thảo 5.0%

Bùi Phương Thảo

Bùi Phương Thảo 0.2%

Mr. Phan Hùng Dũng 10.0%

Phuoc Le

Phuoc Le 1.0%

Nguyễn Văn Thắng 1.0%

Huỳnh Trang 0.65%

Trần Hoài Đức 10.0%

Tuan Le 1.5%

Đỗ Hồng Yến 1.0%

Mr. Nguyễn Văn Chương 0.2%

Ms. Nguyen Quynh Anh 1.0%

Khanh Đinh 0.5%

Nguyễn Quang 65.95%