Heppi.net

Heppi is an administration application that aims to enhance each link between the company and its employees through the form of points. Through this way, it will improve the self-discipline of the company members and gradually create a positive culture in the business.

Xếp hạng 93
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $5,000 SW
Cổ phần có thể bán 100.0%
Cơ cấu sở hữu cổ phần
Heppi là cuốn sổ tay nhân viên dành riêng cho doanh nghiệp giải quyết 2 bài toán chính: tạo cơ chế khen thưởng và đa dạng hoá các phúc lợi dành cho nhân viên. Giúp doanh nghiệp: Khen thưởng kịp thời các hành vi tích cực: Heppi sẽ cho phép doanh nghiệp định nghĩa các hoạt động để nhân viên có thể tích được điểm: checkin đúng giờ, tham gia workshop, tạo workshop, đạt KPI,...

Xây dựng các phúc lợi: HEPPI sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra nhiều phúc lợi phù hợp với nhu cầu của từng nhân viên: tạo menu cafe, thức uống, snack hoặc tạo các chương trình ưu đãi với các phòng tập gym, yoga, nhà hàng, rạp chiếu phim.

Tạo sự công bằng: những nhân viên tích cực với công ty, công việc sẽ dễ dàng được công nhận và nhận được nhiều phúc lợi tương ứng thay vì "cào bằng" như cách làm truyền thống.

Tạo sổ tay nhân viên: Ứng dụng Heppi sẽ như cuốn sổ tay nhân viên gói gọn các hoạt động, nội quy/chính sách công ty, danh bạ... giúp nhân viên cập nhật và tra cứu tất cả các thông tin về công ty.

Và còn nhiều lợi ích khác nữa... Văn hoá là thứ trừu tượng nhưng với Heppi chủ doanh nghiệp có thể tạo dựng và đo lường được.