Hệ sinh thái tinh gọn 1LINE cho Online Business

Trọn bộ quy trình & công cụ tự động hóa, tiết kiệm 75% chi phí marketing - bán hàng với báo cáo xu hướng hơn 70 ngành, 1000 ý tưởng mỗi báo cáo; Báo cáo tối ưu cho nền tảng Facebook & Google; Kế hoạch 48 giờ cho chiến dịch Digital; Gói tư vấn năm & trọn bộ quy trình & công cụ tự động hóa.

Xếp hạng 31
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $150,000 SW
Cổ phần có thể bán 83.1%
Cơ cấu sở hữu cổ phần

Mr. Vũ Anh Tuấn 10.0%

Vu Duong 1.0%

Ân Võ Hoàng 1.0%

chinh minh 1.0%

Ms. Nguyen Quynh Anh 1.0%

Tien Dam

Tien Dam 1.0%

Khanh Pham 1.9%

Lê Trọng Nghĩa

Lê Trọng Nghĩa 83.1%

Trọn bộ giải pháp miễn phí đến ra đơn đầu tiên tại Việt Nam!
Tất cả bắt đầu với đặt lịch 30 phút tư vấn:
1/ Kho 1000+ ý tưởng cho riêng bạn: Demo
2/ Kế hoạch Digital & kho video hướng dẫn: Demo 
3/ Gói tư vấn miễn phí KPI Plan cho Kinh doanh: Demo 
Phù hợp với các nhóm đối tượng:
1/  Dịch vụ trực tuyến:  Đối tượng kinh doanh dịch vụ trực tuyến như Digital Agency
2/ Thương mại điện tử:  Đối tượng kinh doanh mặt hàng thương mại điện tử như Hạt Dinh Dưỡng.
3/ Sản xuất nội dung:  Đối tượng xây dựng nội dung trực tuyến như Vlogger, Youtuber, Tiktoker.
Tư vấn miễn phí trọn bộ:
1/ Tối ưu
- Kênh chuyển đổi/ Performance media
- Công cụ chăm sóc đa kênh/ Multi-channel tool
- Quy trình nhận đơn & vận đơn/ Order & shipping
2/ Kênh bán
- Kênh thu hút/ Awareness: Mạng xã hội/ Social media
- Kênh tìm hiểu/ Interaction: Shopee, Fanpage, Website
- Kênh chuyển đổi/ Performance: Shopee, Fanpage, Zalo
3/ Vận hành
- Quản lý khách hàng/ Lead management
- Quản lý dòng tiền/ Cash management
- Quản lý đầu việc/ Task management
4/ Tăng trưởng
 - Quản lý cộng tác viên/ Affiliate management
- Quản lý cộng đồng/ Community management
- Phân cấp khách, nguyên lý trò chơi/ Gamification
Truy cập 1linebook.com để xem thêm chi tiết!