frankie

frankie là một nền tảng tập trung vào sức khoẻ tinh thần và thể chất giúp tăng cường sức khỏe tinh thần với sự trợ giúp của những bài thách thức hàng ngày cùng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe.

Xếp hạng 35
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $151,000 SW
Cổ phần có thể bán 90.5%
Cơ cấu sở hữu cổ phần

Wirattinee Vatanyootaweewat 0.5%

Ms. Phí Thị Linh Giang 1.0%

Woong Will Choi 1.0%

Ms. Phí Thị Linh Giang 1.0%

MInsu Kim 2.0%

Jason Kim 1.0%

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Nguyễn Thị Ngọc Yến 1.0%

Gary Chang

Gary Chang 1.0%

Ms. Nguyen Quynh Anh 1.0%

Tyr A Ding 90.5%

    No comments