Condowa

Chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái bất động sản thế hệ mới kết hợp bất động sản, quản lý bất động sản và thương mại điện tử, cho phép tất cả mọi người tham gia giao dịch bất động sản với trình độ cơ bản nhất. Và mô hình B2B2C giúp chúng tôi đạt được mục tiêu độc quyền hóa thị trường bất động sản

Xếp hạng 80
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $8,000 SW
Cổ phần có thể bán 94.0%
Cơ cấu sở hữu cổ phần

Jacky Doan 1.0%

Woong Will Choi 5.0%

Chiang Yi 94.0%

    No comments