CONG TY TNHH COCONUT SILO VINA

Coconut Silo, một công ty tách khỏi Hyundai, là một công ty công nghệ sâu về AI đang giải quyết các vấn đề ở nhiều thị trường khác nhau bao gồm cả hậu cần. Nền tảng hậu cần AI COCOTRUCK kết nối tất cả các loại người chơi trong thị trường hậu cần và giúp người dùng kiếm nhiều tiền hơn.

Xếp hạng 100
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $5,000 SW
Cổ phần có thể bán 100.0%
Cơ cấu sở hữu cổ phần
Coconut Silo, một công ty tách ra từ Hyundai, là một công ty khởi nghiệp về phương tiện di chuyển chuyên dụng trong lĩnh vực hậu cần / xe thương mại. Chúng tôi tăng tốc chuỗi giá trị hậu cần thông qua những cách thức sáng tạo. Nền tảng hậu cần vận chuyển tiên tiến của chúng tôi "COCOTRUCK" kết nối tất cả các loại người chơi trong thị trường hậu cần vào một nơi duy nhất. Với dữ liệu lớn, chúng tôi nâng cao hiệu quả và cho phép các công ty hậu cần tối đa hóa số lượng đơn đặt hàng nhận được. Không chỉ vậy, chúng tôi làm phong phú thêm hệ sinh thái bằng cách cung cấp nền tảng SaaS (Phần mềm dưới dạng dịch vụ) cho người dùng B2B để quản lý tài nguyên của họ dễ dàng hơn và trở thành một công ty xanh hơn.