CARUS - Hệ sinh thái dịch vụ xe ô tô

Chuyển đổi số ngành dịch vụ xe ô tô. Giải pháp công nghệ quản trị toàn diện xưởng dịch vụ. Nền tảng số thông minh, hữu ích và nhanh chóng giúp kết nối người dùng xe và xưởng dịch vụ. Sàn TMĐT cung cấp các phụ kiện phụ trợ cho ngành. Xe cũ và bảo hiểm sẽ giúp Carus hoàn thiện hệ sinh thái ở tương lai

Xếp hạng 5
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $100,000,000 SW
Cổ phần có thể bán 92.03999999999999999%
Cơ cấu sở hữu cổ phần

Dương Phạm 0.5%

Mr. Ngô Anh Ngọc 2.0%

Thao Tran 0.01%

Phong Mai 0.01%

Mobile Car Care Vietnam 1.0%

Mr. Nguyễn Văn Chương 2.0%

Phu Phong 0.1%

luom nguyen van 0.02%

Thao Tran 0.01%

ngo phu 0.08%

Bệnh Viện Ô Tô 0.1%

Hue Tran 0.2%

Lê Thị Hà Nhi 0.05%

Nguyễn Thị Thanh Thủy 0.05%

Mr. Nguyễn Văn Chương 1.5%

Công Phạm Văn 0.07000000000000001%

Phú Phạm Viết 0.02%

Trí Minh 0.1%

Selena Đặng

Selena Đặng 0.01%

Dương Phạm 0.08%

Phu Phong 0.05%

CARUS|Võ Thái Vũ 92.03999999999999999%

    No comments