Agridential.vn - Nền tảng Blockchain quản trị sản xuất và truy xuất nguồn gốc

Agridential.vn là nền tảng Blockchain quản trị sản xuất và truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị, cho phép truy vết và xác thực thông tin trong từng công đoạn, giúp gia tăng giá trị và bảo vệ thương hiệu sản phẩm. Đã có 654 loại sản phẩm và gần 7 triệu tem/mã QR trên Blockchain được phát hành.

Xếp hạng 37
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $52,000 SW
Cổ phần có thể bán 75.300000000000001%
Cơ cấu sở hữu cổ phần

Đỗ Văn Long 1.0%

Sumihara Ryo 1.0%

Mr. Phan Hùng Dũng 5.0%

Đỗ Văn Long 5.0%

Sumihara Ryo 9.699999999999999%

Lim Boon Chow 2.0%

Andrea Plawutsky 1.0%

Vietnam Blockchain Corporation 75.300000000000001%