Acabiz

Acabiz là giải pháp đào tạo online chuyên nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng nhân sự với bộ kỹ năng toàn diện, đồng thời tiết kiệm chi phí tới 80%, giúp doanh nghiệp sẵn sàng cho công cuộc chuyển đổi số.

Xếp hạng 105
Định giá startup
Đơn giá cổ phần $5,000 SW
Cổ phần có thể bán 100.0%
Cơ cấu sở hữu cổ phần
Acabiz là giải pháp đào tạo online chuyên nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng nhân sự với bộ kỹ năng toàn diện, đồng thời tiết kiệm chi phí tới 80%, giúp doanh nghiệp sẵn sàng cho công cuộc chuyển đổi số.

Acabiz là giải pháp đào tạo doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam tích hợp không chỉ một nền tảng mạnh mẽ mà còn một kho nội dung phong phú với hơn 10.000 bài học, đáp ứng hầu hết nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp từ kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc, tài chính kế toán đến lập trình, bán hàng, marketing hay quản trị, lãnh đạo.

Acabiz sở hữu những tính năng nổi bật như Micro learning, giúp tăng hiệu quả đào tạo 300%, cá nhân hoá đào tạo giúp đào tạo trúng đích theo từng phòng ban, từng cấp độ nhân viên hay Lớp học ảo, giúp doanh nghiệp đào tạo trực tiếp hàng ngàn nhân sự từ nhiều chi nhánh.