13:30 - 14:00

Đón khách

14:00 - 14:15

Phát biểu từ đại diện BTC

14:15 - 16:30

Vòng thi Chung kết của TOP 10 bảng Việt Nam - Startup Wheel 2021

16:30 - 17:00

Giải lao

17:00 - 18:30

Lễ Trao giải Startup Wheel 2021