Build your startup portfolio

Tiếp cận và kết nối với các startup tiêu biểu được lựa chọn từ 2.000 startups tại Việt Nam và thế giới qua Cuộc thi khởi nghiệp Startup Wheel

Startup

Các startup được định giá cao nhất

Hệ sinh thái Đấu Thầu

Hệ sinh thái Đấu Thầu là nền tảng hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp tư nhân ...

Viet Nam
Công nghệ Dịch vụ
 • $5,463,650,000 SW Định giá startup
 • 39 Nhà đầu tư
 • $215,000,000 SW Đơn giá cổ phần
VIFO

VIFO kết nối các bên tham gia bảo hiểm từ công ty bảo hiểm, đại lý, khách hàn...

Viet Nam
Công nghệ Tài chính Sức khoẻ
 • $3,913,300,000 SW Định giá startup
 • 7 Nhà đầu tư
 • $80,000,000 SW Đơn giá cổ phần
HERAMO - Premium Laundry & Cleaning App

HERAMO - Startup được thành lập với sứ mệnh giải phóng mọi người, đặc biệt là...

Viet Nam
Công nghệ Dịch vụ
 • $2,567,700,000 SW Định giá startup
 • 36 Nhà đầu tư
 • $80,000,000 SW Đơn giá cổ phần
RESIDENT - HỆ SINH THÁI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC BĐS CHO THUÊ.

Resident – nền tảng công nghệ & AI cung cấp hệ sinh thái toàn diện nhằm rút n...

Viet Nam
Công nghệ
 • $1,134,500,000 SW Định giá startup
 • 15 Nhà đầu tư
 • $200,000,000 SW Đơn giá cổ phần
CARUS - Hệ sinh thái dịch vụ xe ô tô

Chuyển đổi số ngành dịch vụ xe ô tô. Giải pháp công nghệ quản trị toàn diện x...

Viet Nam
Công nghệ Dịch vụ Vận tải
 • $796,500,000 SW Định giá startup
 • 21 Nhà đầu tư
 • $100,000,000 SW Đơn giá cổ phần
11BILINGO - HỌC TIẾNG ANH ONLINE 1 KÈM 1

11bilingo là flatform kết nối giữa 1 giáo viên dạy tiếng anh với 1 học viên h...

Viet Nam
Công nghệ Giáo dục
 • $697,105,160 SW Định giá startup
 • 18 Nhà đầu tư
 • $135,001,000 SW Đơn giá cổ phần

Startup Việt Nam

TOP 60 Bảng Việt Nam - Startup Wheel 2021

Soby - Đánh giá chỉ số uy tín của cửa hàng và người bán trên Mạng xã hội.

Soby hỗ trợ đắc lực cho những người bán hàng trên các nền tảng Mạng xã hội th...

Viet Nam
Công nghệ Dịch vụ
 • $550,000 SW Định giá startup
 • 1 Nhà đầu tư
 • $50,000 SW Đơn giá cổ phần
Tinbanxe.vn - Đăng Tin Nhanh Bán Tốc Hành

Tinbanxe.vn là sàn TMĐT cho phép cá nhân, doanh nghiệp đăng tin mua bán xe ô ...

Viet Nam
Công nghệ
 • $500,000 SW Định giá startup
 • 0 Nhà đầu tư
 • $5,000 SW Đơn giá cổ phần
Myleague.vn - Giải pháp phần mềm dành cho cộng đồng yêu thể thao

MyLeague là hệ sinh thái phần mềm thể thao dành cho nhà tổ chức giải đấu, quả...

Viet Nam
Công nghệ Dịch vụ
 • $1,232,250 SW Định giá startup
 • 8 Nhà đầu tư
 • $101,000 SW Đơn giá cổ phần
Hệ sinh thái Đấu Thầu

Hệ sinh thái Đấu Thầu là nền tảng hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp tư nhân ...

Viet Nam
Công nghệ Dịch vụ
 • $5,463,650,000 SW Định giá startup
 • 39 Nhà đầu tư
 • $215,000,000 SW Đơn giá cổ phần
VECA _ ve chai công nghệ

VECA là ứng dụng thu mua ve chai, kết nối người có nhu cầu bán đến với người ...

Viet Nam
Công nghệ Dịch vụ
 • $524,000 SW Định giá startup
 • 3 Nhà đầu tư
 • $8,000 SW Đơn giá cổ phần
Hệ sinh thái ManMo

ManMo là hệ sinh thái của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Số ManMo Việt Nam, ManMo ...

Viet Nam
Công nghệ
 • $506,000 SW Định giá startup
 • 1 Nhà đầu tư
 • $6,000 SW Đơn giá cổ phần

Startup Quốc tế

TOP 50 Bảng Quốc tế - Startup Wheel 2021

Startup Việt Nam tiêu biểu

Đến từ hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam