Đầu tư ngay Tài chính

Kết nối ngay với các startups tiềm năng đã được đánh giá
và chọn lọc bởi các Chuyên gia qua Cuộc thi khởi nghiệp Startup Wheel 2021

VIFO

VIFO kết nối các bên tham gia bảo hiểm từ công ty bảo hiểm, đại lý, khách hàn...

Viet Nam
Công nghệ Tài chính Sức khoẻ
 • $3,913,300,000 SW Định giá startup
 • 7 Nhà đầu tư
 • $80,000,000 SW Đơn giá cổ phần
SPUREN - 4S10 Mobility as a Service - Giải pháp mua vé trực tuyến

SWIO là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai cung cấp dịch vụ đặt vé cho t...

Viet Nam
Công nghệ Dịch vụ Tài chính +1
 • $337,050,000 SW Định giá startup
 • 37 Nhà đầu tư
 • $53,000,000 SW Đơn giá cổ phần
MHUB

MHub cung cấp trải nghiệm liền mạch từ trực tuyến đến ngoại tuyến, từ đầu đến...

Malaysia
Công nghệ Dịch vụ Tài chính
 • $500,000 SW Định giá startup
 • 0 Nhà đầu tư
 • $5,000 SW Đơn giá cổ phần
NeuXP

NeuXP là một nền tảng ngân hàng kỹ thuật số tích hợp cung cấp các dịch vụ toà...

Malaysia
Công nghệ Tài chính
 • $265,210,000 SW Định giá startup
 • 11 Nhà đầu tư
 • $51,400,000 SW Đơn giá cổ phần
FORSTUM ® [by Smart Forest]

We a creating FORSTUM - a marketplace of FOREST ASSETS/INVESTING opportunitie...

Poland
Công nghệ Dịch vụ Tài chính +1
 • $630,000 SW Định giá startup
 • 4 Nhà đầu tư
 • $10,000 SW Đơn giá cổ phần
DATCAO - Mạng kết nối bất động sản

Nền tảng mạng xã hội dành cho ngành bất động sản. Dành cho Cty Bất Động Sản,...

Viet Nam
Công nghệ Dịch vụ Tài chính
 • $500,000 SW Định giá startup
 • 0 Nhà đầu tư
 • $5,000 SW Đơn giá cổ phần
WeShare - Nền Tảng Quyên Góp Từ Online Shopping

WeShare là ứng dụng gây quỹ lâu dài, bền vững cho các tổ chức xã hội từ đơn h...

Viet Nam
Công nghệ Dịch vụ Tài chính
 • $500,000 SW Định giá startup
 • 0 Nhà đầu tư
 • $5,000 SW Đơn giá cổ phần
ProNexus - Ứng dụng kết nối cố vấn tài chính

ProNexus là ứng dụng kết nối các cố vấn tài chính với người dùng, thông qua 0...

Viet Nam
Công nghệ Dịch vụ Tài chính
 • $160,700,000 SW Định giá startup
 • 5 Nhà đầu tư
 • $20,000,000 SW Đơn giá cổ phần
Moovby

Moovby là thị trường chia sẻ ô tô theo hướng peer – to - peer (ngang hàng), h...

Malaysia
Công nghệ Tài chính Vận tải
 • $950,000 SW Định giá startup
 • 5 Nhà đầu tư
 • $25,000 SW Đơn giá cổ phần