Đầu tư ngay Nông nghiệp

Kết nối ngay với các startups tiềm năng đã được đánh giá
và chọn lọc bởi các Chuyên gia qua Cuộc thi khởi nghiệp Startup Wheel 2021

Agridential.vn - Nền tảng Blockchain quản trị sản xuất và truy xuất nguồn gốc

Agridential.vn là nền tảng Blockchain quản trị sản xuất và truy xuất nguồn gố...

Viet Nam
Công nghệ Dịch vụ Sản xuất +1
 • $1,784,399 SW Định giá startup
 • 7 Nhà đầu tư
 • $52,000 SW Đơn giá cổ phần
ProfilePrint

ProfilePrint là một nền tảng Công cụ Tìm kiếm Thành phần Thực phẩm Toàn cầu đ...

Singapore
Công nghệ Sản xuất Nông nghiệp
 • $500,000 SW Định giá startup
 • 0 Nhà đầu tư
 • $5,000 SW Đơn giá cổ phần
Skyware tự động hóa

Skyware cung cấp các giải pháp Công nghệ tiên tiến cho các kho hàng của Agri....

India
Công nghệ Dịch vụ Vận tải +1
 • $590,000 SW Định giá startup
 • 3 Nhà đầu tư
 • $10,000 SW Đơn giá cổ phần
EQUO - Sản phẩm thân thiện môi trường, hoàn toàn không chứa nhựa (Hành động nhỏ, Thay đổi lớn)

EQUO là thương hiệu bền vững cung cấp những giải pháp tiện lợi thay thế cho đ...

Viet Nam
Sản xuất Nông nghiệp
 • $2,795,000 SW Định giá startup
 • 6 Nhà đầu tư
 • $75,000 SW Đơn giá cổ phần
Sợi Dứa - Dòng sợi sinh thái bảo vệ môi trường & các ứng dụng vào đời sống

Sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, Sợi Dứa dùng dệt vải, sản xuất da thực vật...

Viet Nam
Sản xuất Nông nghiệp
 • $3,811,000 SW Định giá startup
 • 10 Nhà đầu tư
 • $301,000 SW Đơn giá cổ phần
FORSTUM ® [by Smart Forest]

We a creating FORSTUM - a marketplace of FOREST ASSETS/INVESTING opportunitie...

Poland
Công nghệ Dịch vụ Tài chính +1
 • $630,000 SW Định giá startup
 • 4 Nhà đầu tư
 • $10,000 SW Đơn giá cổ phần
Sản phẩm thay thế nhựa một lần

Các sản phẩm nhựa một lần chúng ta dùng 1 phút nhưng mất tới 500 năm để phân ...

Viet Nam
Sức khoẻ Sản xuất Nông nghiệp
 • $32,318,030 SW Định giá startup
 • 6 Nhà đầu tư
 • $10,501,000 SW Đơn giá cổ phần
Prayogik Technologies Private Limited

We M/s Prayogik Technologies is a recognized Company by (DPIIT36732) Govt of ...

India
Công nghệ Sản xuất Nông nghiệp
 • $500,000 SW Định giá startup
 • 0 Nhà đầu tư
 • $5,000 SW Đơn giá cổ phần
SA-ACH

SA-ACH – Thương hiệu với mục tiêu “ SẢN PHẨM HỮU CƠ, THUẦN TỰ NHIÊN”. Khởi đầ...

Viet Nam
Sản xuất Nông nghiệp
 • $724,000 SW Định giá startup
 • 3 Nhà đầu tư
 • $56,000 SW Đơn giá cổ phần