Board of Judges

 • Bà Trương Lý Hoàng Phi

  Chủ tịch HĐQT & CEO IBP - Investment and Business Partners

 • Ông Thiều Phương Nam

  Tổng Giám đốc - Qualcomm Đông Dương

 • Ông Nguyễn Anh Đức

  Tổng Giám đốc - Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh

 • Ông Lê Viết Hải

  Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

 • Bà Nguyễn Phi Vân

  Chủ tịch - Hiệp hội Đầu Tư Thiên Thần Đông Nam Á

 • Ông Nguyễn Thanh Mỹ

  Chủ tịch HĐQT - CTCP RYNAN Technologies Vietnam

 • Ông Lê Trí Thông

  Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận